10/18/2021 11:58:01 PM

GRAMZDAS IELA 21, RIGA, LV-1029

Информация о предстоящих событиях
Informācija par gaidāmajiem pasākumiem

29/Sep/2021

В субботу, 9 октября 2021 года с 10:00 до 12:00, во дворе нашего дома, напротив 2-ого подъезда состоится собрание собственников квартир. С полным текстом приглашения, а также темами для обсуждения, можно ознакомится в следующих документах:

Sestdiena, 2021. gada 9. oktobrī no pulksten 10:00 līdz 12:00 mūsu mājas pagalmā, pretī 2. ieejai, notiks dzīvokļu īpašnieku sapulce. Pilns ielūguma teksts, kā arī diskusiju tēmas ir atrodamas šādos dokumentos:

Дополнительная информация: общая форма (шаблон) приглашения на общее собрание собственников квартир, а также протокол собрания и список регистраций, на сайте SIA RNP:

Papildu informācija: uzaicinājuma uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci vispārējā veidlapa, kā arī sapulces protokols un reģistrāciju saraksts, SIA RNP mājas lapā:

© 2021